decorats

a un dinosaure gros i gris:
_ s'acosta el temps d'apuntar les cartes marcades per un destí uniforme o erm
_ hi ha un futur per la meva sang (part) on pinzells esperen tacats de pintura o basarda
_ també recorda: l'esperança de l'angoixa constant (entre cromos i nocilla)
_ es difumina un cos entre mil lliris, en clara bonhomia per ser discret per continuar fumigant pols de bledes (o eucaliptus)
_ la sabata persisteix a restar sola, es tractaria -si volgués- de fotre un cop als collons d'algú, però és massa bona... sabata
_ eixamplar el paper per vomitar-hi de nit i la carn blanca
_ un riu
_ estimo al peu i la lluna, després de la primera llàgrima
_ aigua i quelcom hermètic
_ perdérem aquells rellotges de la renfe antics ( i la palmera?)
_ l'espurna del fàstic acostuma a crear absència, no es massa bo, no es massa... no sé: he perdut quelcom del 2006, però no sé...?
_ mirar dissabte o la radio o l'escombre, mirar entre un escenari de plenitud o solitud, mirar...
_ és clar
_ és clar?

0 comentaris :: decorats